Noteikumi un nosacījumi

Šie noteikumi un nosacījumi nosaka noteikumus un regulējumus SuppleSale.lv vietnes lietošanai, kas atrodas Latvijā.

Pieejot šai vietnei, mēs pieņemam, ka jūs pieņemat šos noteikumus un nosacījumus. Neizmantojiet SuppleSale, ja nepiekrītat pilnībā pieņemt visus šajā lapā izklāstītos noteikumus un nosacījumus.

Sekojošā terminoloģija attiecas uz šiem Noteikumiem un Nosacījumiem, Privātuma Paziņojumu un Atrunas Paziņojumu, kā arī uz visiem Līgumiem: "Klients", "Jūs" un "Jūsu" attiecas uz jums, personu, kas piekļūst šai vietnei un ir piekritusi Uzņēmuma noteikumiem un nosacījumiem. "Uzņēmums", "Mēs paši", "Mēs", "Mūsu" un "Mums" attiecas uz mūsu Uzņēmumu. "Puse", "Puses" vai "Mums" attiecas gan uz Klientu, gan uz mums pašiem. Visi termini attiecas uz piedāvājumu, pieņemšanu un apsvērumu par maksājumu, kas nepieciešams, lai veiktu mūsu palīdzības procesu Klientam vispiemērotākajā veidā ar izteiktu mērķi apmierināt Klienta vajadzības attiecībā uz Uzņēmuma norādīto pakalpojumu sniegšanu, saskaņā ar un pakļaujoties Nīderlandes spēkā esošajiem likumiem. Jebkura šādu terminu vai citu vārdu lietošana vienskaitlī, daudzskaitlī, lielajiem burtiem un/vai viņš/viņa vai tie, tiek uzskatīta par savstarpēji aizvietojamu un tādējādi attiecas uz to pašu.

Sīkdatnes

Mēs izmantojam sīkdatnes. Piekļūstot SuppleSale, jūs piekritāt izmantot sīkdatnes saskaņā ar SuppleSale Privātuma politiku. Lielākā daļa interaktīvo vietņu izmanto sīkdatnes, lai mēs varētu atgūt lietotāja datus katrā apmeklējumā. Mūsu vietnē sīkdatnes tiek izmantotas, lai nodrošinātu noteiktu vietņu funkcionalitāti, padarot to vieglāku cilvēkiem, kas apmeklē mūsu vietni. Daži no mūsu afiliētajiem/reklāmdevējiem partneriem var arī izmantot sīkdatnes.

Licenze

Ja nav norādīts citādi, SuppleSale un/tās licencētājiem pieder intelektuālā īpašuma tiesības uz visu materiālu vietnē SuppleSale. Visas intelektuālā īpašuma tiesības ir aizsargātas. Jūs varat piekļūt tam no SuppleSale savai personiskai lietošanai, ievērojot šajos noteikumos un nosacījumos noteiktos ierobežojumus.

Jums nav atļauts:

Pārpublicēt materiālu no SuppleSale
Pārdot, izīrēt vai sublicencēt materiālu no SuppleSale
Atkārtoti reproducēt, dublēt vai kopēt materiālu no SuppleSale
Izplatīt saturu no SuppleSale
Šī vienošanās stājas spēkā no šī datuma.

Vietnes daļas piedāvā lietotājiem iespēju publicēt un apmainīties ar viedokļiem un informāciju noteiktās vietnes daļās. SuppleSale nefiltrē, neizlabo, nepublicē un nepārskata Komentārus pirms to parādīšanās vietnē. Komentāri neatstāj SuppleSale, tās aģentu un/tās filiāļu viedokļus un domas. Komentāri atspoguļo to personu viedokļus un domas, kas publicē savus viedokļus un domas. Ciktāl atļauj attiecīgie likumi, SuppleSale nav atbildīgs par Komentāriem vai par jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem vai izdevumiem, kas radušies un/vai cietuši sakarā ar jebkuru Komentāru lietošanu un/vai publicēšanu un/vai izskatu šajā vietnē.

SuppleSale patur tiesības uzraudzīt visus Komentārus un noņemt jebkurus Komentārus, kas var tikt uzskatīti par nepiemērotiem, aizvainojošiem vai radīt pārkāpumu šo Noteikumu un Nosacījumu ietvaros.

Jūs garantējat un apliecināt, ka:

Jums ir tiesības publicēt Komentārus mūsu vietnē un jums ir visas nepieciešamās licences un piekrišanas to darīt;
Komentāri neapdraud nekādas intelektuālā īpašuma tiesības, ieskaitot, bet ne tikai, autortiesības, patentus vai preču zīmes jebkuras trešās puses;
Komentāri nesatur nekādu apmelojošu, aizskarošu, necenzētu vai citādi nelikumīgu materiālu, kas ir privātuma pārkāpums;
Komentāri netiks izmantoti, lai aicinātu vai veicinātu biznesu vai pielāgošanu vai prezentētu komerciālas darbības vai nelikumīgu darbību;
Jūs šīdien piešķirat SuppleSale neekskluzīvu licenci izmantot, reproducēt, rediģēt un autorizēt citus izmantot, reproducēt un rediģēt jebkuru no jūsu Komentāriem jebkurā un visos formātos, formātos vai medijos.

Hipersaite uz mūsu saturu

Šādas organizācijas var saistīt ar mūsu Vietni bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas:

Valsts aģentūras;
Meklētājprogrammas;
Ziņu organizācijas;
Tiešsaistes direktoriju izplatītāji var saistīt ar mūsu Vietni tādā pašā veidā, kā viņi saista ar citu uzskaitīto uzņēmumu vietnēm;
Sistēmas plaši akreditētas uzņēmējdarbības, izņemot pieprasījumus no peļņu nenesošām organizācijām, labdarības iepirkšanās centriem un labdarības fondus vācošām grupām, kurām nav atļauts veidot saiti uz mūsu tīmekļa vietni.
Šīs organizācijas var saistīt ar mūsu sākumlapu, publikācijām vai ar citu Vietnes informāciju, ja vien saite: (a) nav nekādā veidā maldinoša; (b) nepamatoti neimplicē sponsorēšanu, atbalstu vai apstiprinājumu saistošajai pusei un tās produktiem un/vai pakalpojumiem; un (c) iederas saistošās puses vietnes kontekstā.

Mēs varam apsvērt un apstiprināt citas saites pieprasījumus no šāda veida organizācijām:

plaši zināmi patērētāju un/vai uzņēmējdarbības informācijas avoti;
dot.com kopienas vietnes;
asociācijas vai citas grupas, kas pārstāv labdarības organizācijas;
tiešsaistes direktoriju izplatītāji;
interneta portāli;
grāmatvedības, tiesību un konsultāciju firmas;
izglītības iestādes un tirdzniecības asociācijas.
Mēs apstiprināsim saites pieprasījumus no šīm organizācijām, ja nolēmsim, ka: (a) saite mūs nepadarīs nelabvēlīgus mūsu pašu vai mūsu akreditēto uzņēmumu acīs; (b) organizācijai nav negatīvu ierakstu pie mums; (c) mūsu ieguvums no saites redzamības kompensē SuppleSale neesamību; un (d) saite atbilst vispārējas resursu informācijas kontekstam.

Šīs organizācijas var saistīt ar mūsu sākumlapu, ja vien saite: (a) nav nekādā veidā maldinoša; (b) nepamatoti neimplicē sponsorēšanu, atbalstu vai apstiprinājumu saistošajai pusei un tās produktiem vai pakalpojumiem; un (c) iederas saistošās puses vietnes kontekstā.

Ja jūs esat viena no 2. punktā uzskaitītajām organizācijām un interesējaties par saistīšanos ar mūsu vietni, jums jāinformē mūs, nosūtot e-pastu uz SuppleSale. Lūdzu, iekļaujiet savu vārdu, jūsu organizācijas nosaukumu, kontaktinformāciju, kā arī jūsu vietnes URL, sarakstu ar visiem URL, no kuriem plānojat saistīt ar mūsu Vietni, un sarakstu ar URL mūsu vietnē, uz kuriem vēlaties saistīt. Gaidiet atbildi 2-3 nedēļas.

 

Satura atbilstība

Mēs nevaram tikt uzskatīti par atbildīgiem par jebkādu saturu, kas parādās jūsu Vietnē. Jūs piekrītat aizsargāt un aizstāvēt mūs pret visām prasībām, kas rodas saistībā ar jūsu Vietni. Neviena saite nedrīkst parādīties uz jebkuras Vietnes, kas var tikt interpretēta kā apmelojoša, necenzēta vai krimināla, vai kas pārkāpj, citādi vēršas pret, vai aicina pārkāpt vai citādi pārkāpt jebkuru trešo personu tiesības.

Tiesību aizsargāšana

Mēs paturam tiesības pieprasīt, lai jūs noņemat visas saites vai jebkuru konkrētu saiti uz mūsu Vietni. Jūs piekrītat nekavējoties noņemt visas saites uz mūsu Vietni pēc pieprasījuma. Mēs arī paturam tiesības jebkurā laikā mainīt šos noteikumus un nosacījumus un savu saišu politiku. Nepārtraukti veicot saites uz mūsu Vietni, jūs piekrītat būt saistītiem ar šiem saišu noteikumiem un nosacījumiem un ievērot tos. Saites noņemšana no mūsu vietnes

Ja jūs atrodat kādu saiti mūsu Vietnē, kas jebkādu iemeslu dēļ ir aizvainojoša, jūs brīvi varat sazināties un informēt mūs jebkurā brīdī. Mēs apsvērsim pieprasījumus par saišu noņemšanu, bet mums nav pienākuma to darīt vai atbildēt jums tieši.

Mēs negarantējam, ka šīs vietnes informācija ir pareiza, mēs neapgalvojam tās pilnīgumu vai precizitāti; tāpat mēs nesolām nodrošināt, ka vietne būs pieejama vai ka vietnes materiāli tiks atjaunināti.

Atruna

Cik vien atļauj attiecīgie likumi, mēs izslēdzam visas pārstāvības, garantijas un nosacījumus, kas saistīti ar mūsu vietni un šīs vietnes lietošanu. Neviens šajā atrunājumā:

neierobežos vai izslēgs mūsu vai jūsu atbildību par nāvi vai personīgu ievainojumu;
neierobežos vai izslēgs mūsu vai jūsu atbildību par krāpšanu vai krāpniecisku nepatiesu pārstāvību;
neierobežos jebkādas mūsu vai jūsu atbildības veidus, kas nav atļauti saskaņā ar attiecīgajiem likumiem; vai
neizslēgs jebkādas mūsu vai jūsu atbildības, kas saskaņā ar attiecīgajiem likumiem nevar tikt izslēgtas.
Atbildības ierobežojumi un aizliegumi, kas noteikti šajā sadaļā un citur šajā atrunājumā: (a) ir pakļauti iepriekšējam punktam; un (b) reglamentē visas atbildības, kas rodas saskaņā ar atrunājumu, ieskaitot atbildības, kas rodas līgumā, deliktā un par statūtu pienākumu pārkāpumu.

Kamēr vietne un informācija un pakalpojumi vietnē tiek sniegti bez maksas, mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem jebkādā veidā.